Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

příběh života vnučka Jana III. Sobieského, Maria Klementyna může být předmětem více než jedné didaktické romance. Nabídka svatby s králem z jedné z nejskvělejších rodin, cesta za snoubenkou plná dramatických událostí a nakonec život plný starostí a starostí se snem o „princi z pohádky“. Po nešťastné královně je krásný náhrobek, který si můžeme prohlédnout při prohlídce Vatikánská bazilika.
 


Stuartovi a rodina Sobieských

Vnučce vítěze z Vídně se dostalo důkladného vzdělání a značného finančního zabezpečení. Její otec nezdědil své vojenské nadání po Janu III. Sobieském, ale dokázal se o své jmění postarat. V době své smrti vlastnil 140 vesnic a 11 měst! Není se tedy čemu divit mladá a krásná Clementina padla do oka agentovi Stuartovců, který byl vyslán do Slezska, aby našel manželku pro uchazeče o anglický trůn. Chytrý agent pokoušel rodinu Sobieských přeludem o vztahu k budoucím vládcům Anglie, a sama Maria Klementyna svým intelektem a krásou. Asi nedodal, že Jakub Stuart není ani pohledný, ani inteligentní.

Cesta za láskou

Maria Klementyna se spolu s matkou a malou družinou vydala vstříc svému snoubenci. Cesta to nebyla snadná – anglický král udělal vše pro to, aby svatba s pomocí německého císaře neproběhla. V roce 1719 v Innsbrucku Angličané a císařští zaútočili na polskou družinu. Dívka byla zatčena a uvězněna na zámku Ambras (podle jiných zdrojů v klášteře). Naštěstí do služby pronikli agenti Stuart. Díky nim se Marii Klementyně podařilo pod rouškou bouře z hradu uprchnout. Svatba se konala 9. května v Bologni jen to, že … bez manžela. Jacob byl tehdy ve Španělsku. Manželé se setkali až v září v Montefiascone severně od Říma, kde se svatební obřad opakoval. Stuart byl z mladé Polky nadšený.

Trápení

Bohužel manželství nedopadlo dobře. Maria Clementine (již titulární královna Anglie) neopětovala manželovu rozkoš, nezajímala se o velkou politiku, spíše se soustředila na duchovní život. Dalším faktorem neshod byla otázka výchovy nejstaršího syna (známého z románu Diany Gabaldonové „Uvězněni v jantaru“ a jeho adaptace – Charles Stuart „Krásný princ“). Jeho otec ho jmenoval protestantskými učiteli, které matka nepřijala. Královna, která byla dohnána k poslední možnosti, (manžel se snažil omezit její setkávání se syny) se zavřela do kláštera. Zajímavé je, že papež Benedikt XIII. se postavil na stranu Marie Klementyny, která omezila plat vyplácený Jákobovi a odmítla mu audienci. Po roce 1725 se Maria rozhodla vrátit ke svému manželoviale jejich život se nezlepšil. Asketický způsob života královny navíc výrazně podkopal její zdraví. Vyčerpaný a oslabený kurdějemi vnučka Jana III. Sobieského, zemřela roku 1735 v benediktinském klášteře v bazilice sv. Cecílie v Římě (v klášterní kapli byla umístěna pamětní deska).


Náhrobek

Na jejím pohřbu se shromáždilo mnoho obyvatel Říma (jak dokládají dochované rytiny). Královna byla ve Věčném městě zjevně docela populární. Byla pohřbena oblečená v dominikánském hábitu hned po obřadu tělo bylo přeneseno do baziliky sv. Petr. Brzy se po sobě jdoucí papežové rozhodli postavit v kostele ozdobný náhrobek pro královnu. Vybral sis místo v levé lodi blíže ke schodům vedoucím do kupole. Projekt financovali Klement XII. a Benedikt XIV. Jeho tvůrcem byl Filippo Barigioni, sochy vytvořil Pietro Bracci a portrét zesnulého namaloval Fabbio Cristofani.

Ve středu náhrobku je postava ženy, která portrét podpírá jednou rukou a druhou se zlatým plamenem zvedá vzhůru. je to? symbol láskya skutečnost, že žena vzhlíží, to ukazuje tato láska směřuje k Bohu. Níže jsou uvedeny dva putti (andělé) držící královské insignie - žezlo a korunu. Pozadím celku je tajemný obelisk. S největší pravděpodobností jde o symbol slávy zesnulého. Krásný portrét Marie Klementyny nepřipomíná její smutný osud.

Celoroční dílo pomalované pestrými barvami ukazuje královnu živou a usměvavou. O více než sedmdesát let později se v bazilice sv. Piotra, byl postaven náhrobek manžela a synů Marie Klementyny. Nachází se před pomníkem Marie Klementyny. Byl vyroben společností Antonio Canova ve zcela jiném - klasicistním stylu. V další římské bazilice (kostel svatých apoštolů) je epitaf k srdci královny.

Podívejte se také na náš text: Vatikán: prohlídky, památky a největší atrakce.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: