Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Pompeje (latinsky Pompeje, italsky Pompeje) je světoznámým symbolem starověku a zároveň jedním z nejzachovalejších mostů spojujících nás s minulostí. Erupce Vesuvu, která byla pro obyvatele tragédií, umožnila zachovat téměř celé středně velké římské město ve velmi dobrém stavu.

Pompejské archeologické naleziště (ve vlastnictví Parco Archeologico di Pompei) jsou dnes na Seznam světového dědictví UNESCO a je jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí v Itálii. Pompeje leží nedaleko Neapole a můžeme je navštívit během jednodenního výletu z hlavního města Kampánie.

Dějiny

Předpokládá se, že Pompeje byly založeny v 6. století před naším letopočtem podle Osków, lid pocházející ze střed Itálie. Během dalších desetiletí přecházelo město do rukou jedno po druhém Řekové, Etruskové a Samnité, a po uzavření dohody s Římem na konci 4. století před naším letopočtem Pompeje získaly autonomii. Byl to milník v umožnění rozvoje města, které se stalo do 3. a 2. století jeden z nejdůležitějších přístavů v regionu. Pravděpodobně v té době byly Pompeje z hlediska architektonického bohatství úžasnější než samotný Řím.

V 89 př. n. l. během spojenecká válka (mezi Římskou republikou a konfederací italských kmenů nazývaných spojenci) se Pompeje postavily na stranu spojenců. Pompeje hrály důležitou roli v prohrané válce, ale ztratily přízeň Říma. V 80 př. n. l.osm let po skončení konfliktu byly Pompeje odsunuty do pozice bez autonomie nazývané římská kolonie "Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum".

Paradoxně tato změna přispěla k dalšímu rozkvětu města. V té době mj. lázně nebo amfiteátr. V 1. století našeho letopočtu v Pompejích to žilo až do 20 000 obyvatel, včetně mnoha bohatých Římanů, kteří zde vlastnili svá letní panství.

Tvar města

Asi na zatáčce VI-V století celá oblast města byla obehnána obrannými hradbami. Západní hranice Pompejí byla přímo u vody (dnes je pobřeží mnohem dál).

Ústředním bodem města bylo Fórum kde se nacházely nejvýznamnější veřejné budovy a chrámy. Pompejemi rovnoměrně procházely ulice, které vedly jedna vedle druhé. Podél ulic byly řady domů nebo veřejných budov (obchody, restaurace). Pompeje byly rozděleny na devět zónz nichž každý byl zodpovědný za jinou část života města. Příkladem je divadelní čtvrť, kde se nacházelo Velké divadlo a Odeon.

Většina bytových domů byla podobného tvaru. Centrální místnost (atrium) byla vystavena a v jejím středu byla Impluvium, tedy nádrž, která sbírá dešťovou vodu. Kolem atria byly obytné místnosti. Domy bohatších obyvatel měly více místností, a někdy i obrovská zahrada nebo bazén. Stalo se, že k domu přibylo další patro. Zde stojí za zmínku, že město mělo kanalizaci a zásobování vodou akvadukt. Domy uvnitř byly zdobeny mozaikami na podlahách a freskami na stěnách – jejich počet a velikost určovaly sociální postavení rodiny.

Součástí města byly kromě domů a veřejných budov i mj lázně, amfiteátr, divadla, obchody a restaurace. Dodnes se zachovaly stavby pekáren a barů, které se poznají podle pecí (ve kterých se pekl chléb, ale i praotce dnešní pizzy) a speciálních nádob na vodu či obilí.

Sopečná erupce

Den 24. srpna 79 zastavil dějiny města. Toho dne došlo k výbuchu cca 8 kilometrů sopka Vesuv a město bylo zcela pohřbeno vysokou vrstvou popela a zmizelo z povrchu zemského na nejbližším 1700 let. Sopka nečekaně vybuchla, zaplavila město žhavými lávovými kameny a popelem a mnoho obyvatel se nestihlo evakuovat – zatím asi 2000 těla podle odhadů uzavřít 30% místo ještě zbývá prozkoumat. Některá zmrzlá těla (lidé i zvířata) jsou k vidění na výstavě vedle Fóra).

Průběh vypuknutí je znám díky římskému vojákovi Plinius mladšíkterý výbuch sledoval ze své lodi a následně popsal průběh erupce. Podle jeho slov se během erupce nad sopkou zvedla ohnivá stěna a kouř zakryl slunce. Erupce měla trvat tři dny a sopečný popel se dostal až do Říma.

Vzhledem k tomu, že město bylo pokryto popelem, bylo určitým způsobem hibernováno, díky čemuž se během archeologických prací podařilo vytěžit mnoho dekorací, jako jsou fresky nebo mozaiky, téměř neporušené. S budovami to bylo podobné, některé budovy vypadají, jako by od výbuchu uplynul pouhý den.

Město pokryté vrstvou popela zůstalo netknuté až do 1748když je to král Bourbonský Karel III rozhodl se začít pátrat po starověkém městě. Nejprve byl prohledán nedaleký vodní kanál (16. století) - ve kterém byly nalezeny starověké nápisy. Od té doby až dodnes probíhají archeologické práce, které zasypanou oblast dostaly do dnešní podoby – tedy odhalit většinu starověkého města.

Nejcennější z nalezených fresek a podlahových mozaik byly zajištěny a převezeny do Národní archeologické muzeum v Neapoli.

Návštěva Pompejí

Návštěva Pompejí je dobrá je připravit si trasu předem a mít s sebou mapu i na chytrém telefonu. Některá místa jsou od sebe daleko, jako Amfiteátr a Fórum a většina ulic vypadá podobně – je velmi snadné se ztratit ve spleti průchodů a zbytečně ztrácet čas.

Když tam budeme, můžeme si koupit papírového průvodce nebo vyzvednout zdarma mapu. Průvodce zakoupíme v knihkupectví vedle pokladny nebo na nádraží. U vchodu z areálu Porta Marina (a pouze tam) můžeme zapůjčit audio průvodce (audioguide) v ceně €8 na osobu popř 13€ pro dvě osoby (od roku 2022). Bohužel po dobu pronájmu musíme zanechat občanský průkaz jako zálohu a průvodce vrátit Třicet minut před uzavřením. Alternativou je použití placené telefonní aplikace Objevte Pompejekterý nabízí šest hodin záznamu. Výhodou tohoto řešení je, že si aplikaci můžeme zakoupit předem a seznámit se s ní.

Na místě se můžeme připojit ke skupině s anglicky mluvícím průvodcem, což stojí cca 10€ (musíme si samozřejmě koupit i vstupenku). Prohlídku s průvodcem si můžeme zarezervovat na informačních přepážkách v Porta Marina a Piazza Esedra od 9:00 do 14:00 ve všední dny a od 8:30 do 13:30 o víkendu.

Chůze v některých ulicích je nepohodlná a pro kočárky nemusí být možná. Nesmíte si s sebou brát ani velká zavazadla. Zavazadla a kočárky lze ponechat u vchodu.

Malý tip - neomezujte se pouze na domy a místa popsaná na mapě nebo v průvodcích. Máme-li více času, zkusme se podívat dovnitř každé z budov, které míjíme – často uvnitř spatříme krásnou fresku, mozaiku a někdy i malou zahrádku.

Do areálu vedou tři vchody: Porta Marina, Piazza Esedra a Piazza Anfiteatro.

Přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí – projekt Pompeje pro všechny

Bohužel areál není plně přizpůsoben pro návštěvu handicapovaných osob. Vedení archeologického parku připravilo speciální, tři a půl kilometru dlouhá trasa bezbariérový přístup, který vede z náměstí Piazza Anfiteatro k Venušině chrámu.

Více informací a podrobnou mapu naleznete na webu projektu.

Připravte se na návštěvu

Oblast Pompejí je obrovská a bez povrchní přípravy může být v krátké době obtížné ji navštívit. Pokud máme možnost, vyplatí se navštívit předem Národní archeologické muzeum v Neapoli (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), kde uvidíme mozaiky a fresky přivezené z Pompejí. V neapolském muzeu uvidíme také obrovský model, který nám umožňuje lepší vizualizaci oblasti.

Bez ohledu na to se vyplatí mapu předem zkontrolovat, například na webu Google Maps.

Před vstupem bychom se také měli zásobit vodou nebo jiným nápojem. V teplém dni můžeme potřebovat tekutiny, pokud jdeme několik hodin.

Nezapomínejte ani na vhodnou pokrývku hlavy, v horkých dnech může teplota přesáhnout 30 stupňů a většina plochy je odkrytá a nebudeme se mít kam schovat. Vyplatí se vzít si s sebou i boty s tvrdou podrážkou, často jsou cesty hrbolaté a je velmi snadné zvrtnout nohu.

Kdy je nejlepší časpro cestu do Pompeje?

Většina turistů navštěvuje Pompeje o víkendech, svátcích a první neděli v měsíci, kdy je vstup zdarma. V letní sezóně je zde také více turistů než obvykle. Máme-li možnost, pojďme navštívit vykopávky během týdne.

Turistů během dne přibývá, proto je nejlepší začít ráno, hned po otevření. Nejvíce turistů je vždy v okolí Fóra a dalších významných budov. Pokud se rozhodneme trochu odbočit z trasy, je velmi možné, že i v hlavní sezóně budeme na některých místech sami.

Kolik času byste měli strávit návštěvou Pompejí?

Je těžké na tuto otázku odpovědět univerzálně. Podle našeho názoru je minimální doba pro návštěvu archeologického naleziště 3 hodiny. S dostatkem času bychom měli být schopni vidět všechny nejdůležitější budovy s mapou a správným tempem.

Pokud však chceme chodit po ulicích sami a nahlížet i do běžných domů, měli bychom si naplánovat cca 4-5 hodin. Někteří ale tráví v Pompejích celý den a jsou na to krátcí!

Vybrané stavby a stavby. Co stojí za to vidět?

Níže jsme pro vás připravili popis několika vybraných památek a zajímavostí, které při návštěvě archeologického naleziště uvidíte. Původní název jsme použili v závorce, aby bylo možné každý z objektů snadno najít a označit na mapě.

Pozornost! Pamatujte, že ne vždy bude možné navštívit všechny budovy - některé z nich mohou být zrekonstruovány nebo uzavřeny kvůli práci historiků nebo archeologů.

Fórum (Foro Civile di Pompei)

Nejdůležitější místo ve městě, právě zde se nacházely nejdůležitější úřady a chrámy a odehrával se zde veřejný život.

Apollónův chrám (Tempio di Apollo)

Jeden z nejzachovalejších antických chrámů v Pompejích, zasvěcený řeckému a římskému bohu Apollónovi. Nachází se na východní straně Fóra.

Budova chrámu byla postavena na plošině. Před budovou byl oltář a sloup, na kterém byly dříve sluneční hodiny. Chrám byl obklopen kolonádou.

Velké divadlo (Teatro Grande)

Jedna z nejpůsobivějších památek Pompeian se nachází nedaleko 5000 diváků divadlo, které bylo postaveno v 3. století před naším letopočtem na přírodním kopci. Jeho dnešní podoba je výsledkem přestavby z 2. století před naším letopočtem. Jedná se o nejstarší dochovaná římská divadla.

Objekt má tvar podkovy, čímž se liší od staveb vztyčených v následujících stoletích, které měly spíše půlkruhový tvar.

Odeon (Malé divadlo)

Odeon byl postaven hned vedle Velkého divadla. Velikostí sice neohromí, ale umí zaujmout svým uspořádáním.

Stavba byla postavena v r 80 př. n. l. a mohl vydržet 1500 diváků.

Chrám Isis (Tempio di Iside)

Chrám Isis je hned vedle Odeonu a Velkého divadla. Bylo vestavěno 2. století před naším letopočtem a je to jedna z nejzachovalejších staveb v archeologické lokalitě.

Amfiteátr (Anfiteatro di Pompei)

Pompejský amfiteátr je nejstarší dochovaný římský amfiteátr na světě postavený z kamene (dříve byly stavby tohoto typu dřevěné). Zde stojí za zmínku, že nedaleko bylo postaveno římské Koloseum 100 let později.

Stavba amfiteátru byla dokončena v r 80 př. n. l.. Na tribuny arény se vešlo cca 20 000 diváků. Není však tak velký jako jeho protějšek v Římě a lidé, kteří ho znají z filmu Pompeje může být trochu zklamaný.

Můžeme navštívit amfiteátr a volně se procházet po aréně, stejně jako procházet chodbami.

Naproti Amfiteátru je kus zeleně, který k němu patří Tělocvična (Tělocvična). Pořádaly se zde sportovní soutěže, v centru byl bazén.

Porta Marina

Nejpůsobivější ze sedmi bran do města. Při průchodu branou si lze snadno představit, jak obrovské bylo opevnění starověkého města. Hned za branou je Venušin chrám.

Porta Marina spojovala město s přístavem vedle ní.

Dům Loreia Tiburtina (Casa di Ottavio Quartione)

Jeden z nejpůsobivějších domů. Budova se vyznačuje mnoha místnostmi, obrovskou zahradou a zachovalými malbami.

Faunův dům (Casa del Fauno)

Tento impozantní dům je pojmenován po malé bronzové soše Fauna, bůh plodnosti a horských lesů a ochránce pastýřů.

Socha tančícího Fauna sloužila jako dekorace pro impluvium (nádobu na sběr dešťové vody). Aktuálně v Pompejích uvidíme jeho kopie a originál je in Národní archeologické muzeum v Neapoli.

Faunův dům je svou velikostí a propracovaností detailů považován za jeden z nejvýznamnějších příkladů antické architektury soukromého panství. V tomto domě byly nalezeny zbytky monumentální reprezentační mozaiky Alexandr Veliký a Darius III během bitvy o Issos. Nyní ji uvidíme Národní archeologické muzeum v Neapoli.

Dům Vettiů (Casa dei Vettii)

Malý, ale bohatě zdobený dům, kde bydleli dva bohatí obchodníci.

Uvnitř uvidíme krásné a zachovalé barevné fresky a peristyl se zahradou a sloupy.

Starověký lovecký dům (Casa della Caccia Antica)

Další dům, kde můžeme vidět nástěnné malby v dobrém stavu. V tomto případě fresky odkazují na téma lovu, odtud pochází dnešní název budovy.

Lázeňské domy

V Pompejích najdeme tři příklady římských lázní. Nejzachovalejší z nich se nacházejí za Fórem (Terme del Foro). Uvnitř vypadají neporušené a jsou celé zakryté střechou. Bohužel je lze snadno minout, protože vchod do nich je nenápadný.

Ostatní lázně jsou Centrální lázně (méně zachovalé) a Stabianovy lázně (se zajímavými dekoracemi).

Dům tajemství (Villa dei Misteri)

Římská vila s 2. století před naším letopočtem. Nachází se trochu mimo hradby a vyžaduje dlouhou procházku.Budova je ve velmi dobrém stavu, uvnitř bylo nalezeno mnoho nádherných obrazů.

Chirurgův dům (Casa del Chirurgo)

Cestou do Villa dei Misteri budeme míjet Chirurgův dům, který je nejstarším a jedním z nejznámějších domů v Pompejích. Současný název pochází ze starověkého chirurgického vybavení nalezeného uvnitř.

Dům Menandro (Casa del Menandro)

Jeden z větších domů, objevený poměrně nedávno, v letech 1926-1932. Pokrývalo to oblast 1800 metrů náměstí a byl pravděpodobně obydlen Quintus Poppaeus Sabinus. V místnostech se dochovalo mnoho fresek. Uvnitř můžeme také vidět zahradu obklopenou portiky se sloupy v dórském stylu.

Přílet do Pompejí

Dostupné z Neapole městskou hromadnou dopravou

od února 2022

Do Pompejí se dostaneme z Neapole příměstským vlakem Circumvesuviana. Jeho výchozí stanicí je Neapol Porta Nolana a doporučujeme tam jít. Druhý a ze stanice známější je Neapol Garibaldi, ale na něm se (zejména v letní sezóně) může shromáždit nespočet davů. Pokud opustíme stanici Napoli Garibaldi, pamatujte, že stanice Circumvesuviana je pod hlavní úrovní stanice – půjdeme dolů z hlavní haly.

Měli bychom jet vlakem směrem na Sorrento a vystoupit na nádraží Pompei Scavi (Villa Misteri). Po opuštění nádraží zahněte doprava a jděte k bráně Porta Marina.

Doba jízdy je cca Třicet minut. Čeká nás asi 20 zastávek. Cena vstupenky je 2,60€. Lístky si můžeme koupit v okénku na nádraží.

Jízdní řád lanovky Circumvesuviana do Sorrenta je pohodlně dostupný na této stránce (Pozornost! nejsou uvedeny všechny mezistanice) nebo na oficiálních stránkách zde. V druhém případě klikněte ORARIO TRENI a poté si stáhneme jízdní řád, který nás zajímá.

Je možné vstoupit i z druhé strany, od brány Piazza Anfiteatro. Potom musíme použít řádek jdoucí do Poggiomarino a vystupte na nádraží Pompeje (Santuario). Zastávka je přímo před svatyní Santuario della Beata Vergine del Rosario.

Přístup autem

Pokud jsme si půjčili auto nebo přijeli z Polska, měli bychom použít dálnici A3 vůči Salerno a sjeďte na sjezdu z dálnice Pompeje Ovest.

Vstupenky do Pompejí

od února 2022

  • jeden lístek: 16€,
  • zlevněná vstupenka pro osoby ve věku 18-24 let: 2€,
  • Vstupenka na tři archeologická naleziště (Pompeje, Oplontis, Boscoreale): 18€ (platí 3 dny).

Osoby do 18 let mají vstup zdarma.

Aktuální ceny si můžete ověřit na oficiálních stránkách.

Pozornost! Před archeologickým nalezištěm a kolem vlakového nádraží Circumvesuviana se potulují povaleči, kteří se snaží oklamat turisty a přesvědčit je, aby si koupili dražší jízdenku. Nejlepší je se jim vyhnout a jít rovnou k pokladně.

Pompeje - otevírací dny a hodiny

od února 2022

od 1. dubna do 31. října

  • Pondělí pátek: od 9:00 do 19:30 (poslední příspěvek Fr. 18:00),
  • Sobota neděle: od 8:30 do 19:30 (poslední příspěvek Fr. 18:00),

od 1. listopadu do 31. března

  • Pondělí pátek: od 9:00 do 17:00 (poslední příspěvek Fr. 15:30),
  • Sobota neděle: od 8:30 do 17:00 (poslední příspěvek Fr. 15:30).

Archeologické naleziště je uzavřeno: 1. května, 25. prosince a 1. ledna

Aktuální otevírací dny a hodiny si můžete ověřit na oficiálních stránkách.

Vstup s ArteCard

od února 2022

Pokud máte v plánu navštívit více atrakcí a využít MHD, vyplatí se uvažovat o koupi karty Campania ArteCard. Verze 3 dny to stojí 32€ (25€ pro žáky a studenty) a poskytuje vstup na dvě atrakce zdarma a na další atrakce se slevou (až 50 %). Umožňuje také využití veřejné dopravy v Neapoli a linky Circumvesuviana.

Zajímavé je, že karta 7 dní pouze náklady 2€ více (34€) a umožňuje volný vstup až do 5 atrakcí. V případě karty s platností 7 dní bohužel nemůžeme využít MHD a musíme navíc počítat s náklady na cestu.

Podrobné informace o variantách karet naleznete na oficiálních stránkách.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: