Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Palermo je největším městem na Sicílie a pravděpodobně jeden z nejrozmanitějších v celé Itálii. Je to místo plné kontrastů. Na tržištích si můžeme připadat, jako bychom se přestěhovali na jiný kontinent. Barokní kostely a paláce lze zase postavit na roveň největších uměleckých děl nalezených ve městech, jako je např. Janov, Florencie -li Řím.

Jedete do Palerma? Podívejte se na náš článek: Kde spát v Palermu? Hrstka praktických informací a ukázkové ubytování.

Palermo je multikulturní město, kde našlo svůj domov mnoho návštěvníků z Afriky a Blízkého východu. Jde o kulturní fenomén, protože město (a celý ostrov) bylo pod nadvládou Sicílského emirátu naposledy téměř před 1000 lety a Normani po dobytí Sicílie většinu zbylých arabských staveb zničili.

Stejně jako v Andalusii i na Sicílii si noví křesťanští vládci velmi oblíbili dědictví arabské architektury. V Palermu (a okolí) je toho nejlepším příkladem skupina budov, na kterých je napsáno Seznam světového dědictví UNESCO jako příklad kombinace arabské, byzantské a normanské architektury.

Hlavní město Sicílie je také skvělá kuchyně. Někteří lidé dokonce nazývají město hlavním městem steet food, tedy rychlých jídel, která můžeme jíst u stolu nebo na útěku.

Stručná historie města

Historie Palerma sahá až do starověku. Oblast dnešního starého města již byla osídlena Féničané v 18. století před naším letopočtem V pozdějších staletích se zdržovali i na západě Sicílie Řekové. Sicílie a jih pevninské Itálie (Kalábrie a Kampánie) byly součástí Velké Řecko, tedy řecké kolonie ležící na jihu dnešní Itálie. Na rozdíl od jiných sicilských měst se z tohoto období kromě jednotlivých stop nedochovalo nic.

Během První punská válka město bylo svědkem bojů Římanům S Kartaginci. V 254 př. n. l. Římské jednotky nakonec dobyly město, které bylo pod jejich vlivem přes 600 let. Pro město to byla dobrá doba. Pád Římské říše se bohužel dotkl i Palerma, které na téměř století dobývali Vandalové a Ostrogóti.

V první půli VI století armáda Byzantské říše dobyl zpět město a na čas ho obnovil. Ten vydržel až do prvního poločasu XIX stoletíkdy celou Sicílii dobyli Arabové. Na ostrově se zformovali útočníci Emirát Sicílie. Noví vládci přeměnili kostely na mešity a další veřejné budovy.

Naštěstí pro ostrov netrvala vláda emirátu dlouho. Sotva o dvě století později dobyli Normani zpět Sicílii a zničili většinu arabských budov. Křesťanští panovníci však převzali mnohé prvky z arabské architektury a použili je ve svých nových stavbách. Tento osobitý styl se dnes nazývá arabsko-normanský styl. Po znovudobytí Sicílie byla situace na ostrově více než 50 let napjatá. Jedině v 1130 vytvořené Království Sicíliejehož prvním králem byl Roger (rozený Roger II).

Během staletí, která následovala, byl osud Palerma podobný osudu mnoha jiných regionů Evropy. Vláda nad královstvím Sicílie byla přenesena z jednoho mocného rodu na druhý. Ostrov byl střídavě ovládán Normany, vládci Svatá říše římská, francouzština od rodiny Anjou, Aragonský a Bourbony. Místní rodiny se mezitím vzbouřily a spikly a byly to právě ony, kdo výrazně pomohl Španělům (Aragonům) k moci.

Období vlády Aragonců se na vzhledu města jistě pozitivně podepsalo. V této době bylo postaveno mnoho velkých barokních staveb, jako např Fontána Pretoria -li Náměstí Quattro Canti, byl přestavěn i Normanský palác.

V první půli XIX století hnutí za nezávislost ve městě zesílilo. V 1848 povstalci se zmocnili moci nad městem, ale to se o rok později vrátilo Francouzům. Napjatá situace trvala až do 1860, když Giuseppe Garibaldi se svými jednotkami vstoupil do města a zahnal Bourbony. Během referenda se obyvatelé Palerma rozhodli připojit k novému Italskému království.

Během druhá světová válka město bylo mnohokrát bombardováno, i když nálety začaly až v r 1943. Staré město bylo přestavěno, i když dodnes ne do předválečného stavu. Příkladem pečlivé rekonstrukce je např. kostel sv. Salvador (Chiesa del Santissimo Salvatore) přímo v historickém centru.

Jak navštívit Palermo?

Hlavní město Sicílie lze snadno prozkoumat pěšky. Většina nejdůležitějších atrakcí se nachází přímo nebo v blízkosti dvou křižovatek ulic - Přes Vittorio Emanuele a Přes Maquedu.

I ke vzdálenějším atrakcím by se mělo dojít pěšky (např. palác Zisa nebo kapucínské katakomby), i když můžeme využít i veřejnou dopravu.

Mezi nejdůležitější atrakce patří materiály a popisy v angličtině. Bohužel v kostelech (i historických) jsou materiály často pouze v italštině. To platí i pro informační tabule s otevírací dobou či dny před chrámy.

Veřejná doprava v Palermu

Městskou hromadnou dopravu v Palermu zajišťuje společnost AMAT. V centru města jezdí minibusy a nově čtyři tramvaje. Vstupenky lze zakoupit v kioscích (označených T. od Tabaccheria) a od řidiče. Jízdenka zakoupená přímo ve vozidle je dražší.

Trasu naplánujeme v záložce na oficiálních stránkách dopravce na této adrese. Po kliknutí na malou ikonku A změníme jazyk na polštinu.

Kolik času byste měli strávit prohlídkou Palerma?

Rozmístění atrakcí v Palermu znamená, že rovnoměrné dva dny můžeme navštívit několik zajímavostí. Jen si nezapomeňte předem ověřit otevírací dobu a připravit si podrobný plán. Pokud se chystáme navštívit okolní města, vystoupat na některý z kopců nebo vyrazit na pláž – alespoň bychom měli plánovat 3 až 4 dny.

Pokud však plánujeme návštěvu většiny kostelů, paláců nebo historických památek, nemusí nám stačit ani týden.

Kdy je nejlepší časpro cestu do Palermo?

Nejlepší čas na návštěvu Palerma se zdá být pozdní jaro a začátek podzimu. V létě může být teplota nesnesitelná. Mnoho lidí navštěvuje Sicílii v zimě a mimo sezónu. V tomto období na ostrov létá méně linek, na místě je rozhodně méně turistů a ceny ubytování mohou být nízké. Zjevné nevýhody příchodu mimo sezónu: atrakce jsou otevřeny kratší dobu a rychleji se stmívá.

Říjen je dobrý měsíc pro návštěvu Palerma. Od roku 2006 se ve městě (a od roku 2022 i v několika dalších na Sicílii) pořádá festival. Le Vie dei Tesori. Během pěti víkendů se konají různé výstavy a jsou povoleny historické památky běžně turistům nepřístupné. Toto je skvělý čas na návštěvu Palerma, pokud chcete vidět skryté poklady sicilského hlavního města. Vstupenky na jednotlivé atrakce nejsou drahé, i když si musíme dodatečně zakoupit speciální kupón. Oficiální stránky (v italštině) festivalu jsou k dispozici na této adrese. Město bohužel tuto akci mezi zahraničními turisty nijak zvlášť nepropaguje. V roce 2022 festival odstartoval poslední zářijový víkend.

Turistická informační místa

Oficiální turistické informace Palerma (adresa: Via Principe di Belmonte 92) funguje od pondělí do pátku od 8:00 do 14:30 (čtvrtek do 18:30). Při procházkách po městě v hlavní sezóně také občas najdeme menší a mobilní turistická informační místa. Bohužel ne vždy se na oficiálním místě dokážeme domluvit plynule anglicky.

Naštěstí existuje alternativa. Organizace MICRO VisitPalermo.it provozuje vlastní informační přepážku otevřenou celý týden. Jejich kancelář je v Přes Alloro 19 a vždy tam potkáme někoho, kdo mluví anglicky.

Návštěva Palerma

Nejznámější a zároveň nejstarší ulice v Palermu je Přes Vittorio Emanuele (dříve nazývané Cassarò), který se táhne od historické městské brány Porta Nuova přímo v přístavu. Trasa byla vytyčena v dobách Féničanů a poté vedla z přístavu k akropoli a nekropoli nacházející se mimo město.

Ulice začíná v Nová brána ze 16. století (Porta Nuova)která byla po staletí hlavním vchodem do města. Stavba byla postavena na závěr XVI století a připomíná vítězství Karel V nad tureckými vojsky. Dnešní podoba brány je však výsledkem komplexní rekonstrukce XVII století. Brána byla vyměněna po výbuchu prášku v ní uloženého, který zničil velkou část konstrukce. Efektem změn bylo přidání taškové střechy s charakteristickou orlicí s rozloženými křídly. Nezapomeňme se na bránu podívat z boku Piazza Indipendenza - na fasádě jsou čtyři telamony ("podpůrné" postavy) symbolizující poražené Araby.

Porta Nuova přímo sousedí s Normanský palác (Palazzo dei Normanni)kterému se také říká Královský palác (Palazzo Reale). Palácový komplex byl postaven v r XI století založené na arabské pevnosti, ale jeho dnešní podoba je efekt Šestnácté století rekonstrukci již za španělské nadvlády.

Palác je otevřen pro návštěvníky - v prvním patře navštívíme slavnou Palatinskou kapli a ve druhém patře královské apartmány.

Více: Normanský palác a Palatinská kaple - prohlídka památek, historie a praktické informace

Když půjdete dále po Via Vittorio Emanuele, asi po 500 metrech dojdete ke katedrále. Kolem této budovy nemůžete lhostejně procházet, i když ne každému se bude líbit. Chrám je jakousi směsicí stylů – byl postaven v r století XII v normanském stylu, na mešitě, která existuje v tomto místě, které bylo dříve byzantským kostelem. V průběhu dalších staletí byla stavba rozšířena - přibyly čtyři zvonice a gotické portiky. A právě před dvěma stoletími přibylo často kritizované: malé kopule a jedna hlavní kopule.

Vstup do katedrály je zdarma. Vstup do části zvané monumentální oblast, která zahrnuje: kryptu, pokladnici a královské hrobky, musíte zaplatit. Největším lákadlem však je možnost výstupu na střechu.

Více: Palermská katedrála - prohlídka památek, historie a praktické informace

Západní strana katedrály je propojena arkádami Arcibiskupský paláckde byl vytvořen Diecézní muzeum (Museo Diocesano). Uvnitř jsou v několika místnostech vystaveny desítky exponátů a uměleckých děl souvisejících s historií kostela ve městě. Původními artefakty jsou sochy a další předměty odvezené z katedrály při rekonstrukci v r XVII a XIX století.

Na severní straně katedrály vznikla poměrně charakteristická stavba - lodžie u kaple Cappella dell'Incoronazione.

Když půjdeme dále směrem k přístavu, dostaneme se do Svatý. Salvador (Chiesa del Santissimo Salvatore). Barokní interiér z 18. století vyniká svým tvarem a připomíná spíše divadelní budovu než chrám. Když vejdete dovnitř, nevidíte, že celý interiér byl zničen při bombardování v roce 1943 a po válce byl pečlivě přestavěn.

Kostel skrývá i další zajímavost - možnost vstupu do kopule odkud je zajímavý výhled do širokého okolí. Bohužel vstup je dost únavný a nahoře vidíme svět kolem sebe přes síť.

Další vyhlídky: Vyhlídky Palerma

Quattro Canti

V polovině cesty Via Vittorio Emanuele je nejikoničtější náměstí Palerma - Quattro Canti. Toto je místo, kde nejstarší ulice města kříží další historickou silnici - Přes Maquedu. Protínající se tepna odděluje historické části města. Náměstí je osmibokého tvaru a je obklopeno barokními fasádami zdobenými sochami a kašnami. Na fasádě každé budovy jsou čtyři prvky, které symbolizují (při pohledu zdola): starobylá řeka protékající městem (kašna), roční období, vládce a patron/svatý.

Náměstí bylo postaveno na počátku XVII století. Křižovatka byla navržena podle vzoru Čtyři fontány (Quattro Fontane) v Římě. Výsledný efekt se může líbit. Bohužel je to velmi frekventované místo a přes den je těžké soustředit se na detaily.

Z náměstí vstoupíme do toho, který byl postaven ve stejné době kostel San Giuseppe dei Teatini. Centrum se vyznačuje krásnými freskami (úžasné nástropní malby!) a dekoracemi. Půjdeme dovnitř zdarma.

Piazza Pretoria

Přímo na Quattro Canti se nachází Pretoria Square (Piazza Pretoria)v jejímž středu byla vztyčena charakteristická kašna, obklopená v těsné blízkosti 50 soch. Fontána Pretoria (Fontana Pretoria) byla založena v Florencie v 1554 objednala rodina královského guvernéra a zvěčnila jednu ze zahrad v hlavním městě Toskánska. Guvernérova rodina se však zadlužila a rozhodla se původní budovu prodat, a tak kašna skončila v Palermu.

Při přípravě náměstí na instalaci kašny musely palermské úřady některé původní budovy zbourat. Fontána přišla do Palerma 1574 v několika stovkách kusů. Bohužel ne všechny původní sochy si našly cestu do Palerma a mezery museli zaplnit místní mistři.

Fontána se vyznačuje řadou soch zobrazujících různé postavy: lidi, zvířata (sloni, hroši), mořské panny a mořské příšery. Podle vedení města stavby obyvatelé nazývají kvůli nahotě lidských postav Fontana della Vergogna, to je Fontána hanby. Zlomyslnější však tvrdí, že tuto ostudnou přezdívku si obyvatelé dali kvůli blízkosti radnice a odkazuje na korupci a korupci úřadů.

Na jižní straně náměstí stojí Palace Pretorio (Palazzo Pretorio) v níž dnes sídlí městský magistrát. Budova, jaká je dnes, byla postavena na konci XV století. Přes týden můžeme vstoupit na hlavní nádvoří radnice. Občas jsou zdarma pro veřejnost také místnosti v horním patře: volební místnost (s majestátním lustrem), kancelář starosty, malá kaple a místnosti s uměleckými díly shromážděnými městem. Být tam, stojí za to zkusit se podívat dovnitř, možná se horní patro otevře turistům.

Pod radnicí a náměstím Pretorio byl za války postaven protiletecký kryt.

Piazza Bellini

Na druhé straně radnice najdete jedno z nejcharakterističtějších náměstí města - Belliniho náměstí (Piazza Bellini). Jižní část náměstí tvoří dva pomníky stojící na malém kopci z dob Normanů: kostel San Cataldo s charakteristickými červenými kopulemi a kostel Santa Maria dell'Ammiraglio s majestátními byzantskými mozaikami uprostřed. Oba chrámy jsou přístupné veřejnosti.

Více informací o kostelech z dob Normanů najdete v článku: Arabsko-normanské dědictví Palerma - seznam památek a praktické informace

Severní strana náměstí je vstupem do baroka Svatý. Catherine (Chiesa di Santa Caterina)jehož boční stěna je viditelná z Pretoria Square. Kostel uvnitř je jakýmsi uměleckým dílem. Téměř každý kus je zdoben freskou, sochou nebo štukem. Naše krky se mohou pokřivit při pohledu nahoru a pohledu na stěny. Na stropě je dlouhá freska "Triumf sv. Kateřiny".

Via Marqueda a Teatro Massimo

Přesun na sever od Quattro Canti ulicí Přes Marquedu se přesuneme na rušnou obchodní třídu plnou obchodů, hospůdek a památek. Via Marqueda je neustále živá, po ulici se šíří pouliční prodavači, včetně sicilské pizzy na kousky.

Z památek stojí za pozornost kostel Kostel Santa Ninfa ai Crociferi a na těch hned vedle Oratorio della Carita 'di San Pietro. Oratoř je bohužel možné navštívit pouze při speciálních akcích. Stojí za to nahlédnout dovnitř, pokud náhodou narazíme na dny otevřených dveří. Interiér je vyzdoben freskami a dalšími dekoracemi.

Jdeme-li rovně, konečně dojdeme k masivnímu Teatro Massimo. Slavné divadlo bylo postaveno na konci XIX století a pojme přes 3000 diváků. Jde o jedno z největších divadel na světě, i když to platí o velikosti celé budovy, nikoli hlediště samotného.

Divadlo můžeme navštívit při prohlídce s průvodcem. Prohlídka trvá cca Třicet minut a probíhá v angličtině a italštině. Během cesty si prohlédneme cvičební místnost, vstoupíme do hlavní posluchárny a královské lóže a přejdeme do speciální místnosti, kde pouze slyšíte, co říká osoba před námi. Obzvláště filmové fanoušky může turné potěšit Kmotr - mnoho scén ze třetího dílu se odehrálo právě zde. Syn Dona Corleoneho vystoupil na pódiu Teatro Massimo, sám Michael Corleone seděl v královském stánku a Mary Corleone zemřela na schodech vedoucích do budovy.

Divadelní úřady také organizují výlety na střechu budovy. Tato varianta je dražší a vyžaduje předchozí rezervaci.

La Loggia - Castellammare

Severovýchodně od Corso Vittorio Emanuele a Via Maqueda je jednou z nejstarších čtvrtí v Palermu - Lodžie. Z východu je čtvrť uzavřena přístavem a mořem. Tato oblast se také nazývá Castellammare, která odkazuje na historickou pevnost (Castello a Mare) bránící svou minulost, přístup do města z vodní strany. Pevnost byla postavena v arabských dobách a po staletí byla považována za jedno z nejpůsobivějších opevnění v Evropě.

Hrad byl nejprve částečně zbořen v r 1922 při rozšiřování přístavu a pak dílo zkázy dokonaly spojenecké síly bombardující Palermo v 1943. Před pár lety na místě vznikly poslední zbytky hradiště Archeologický park (Archeologický park Castello a Mare). Za malý poplatek se můžeme projít po archeologické lokalitě a přiblížit se k poslednímu dochovanému fragmentu tvrze. Vstup je na severozápadní straně. V parku se také konají koncerty pod širým nebem.

Více památek a zajímavostí čtvrti La Loggia najdete více uvnitř. Jedním z nejoblíbenějších míst je tržiště Vucciria. Samotný denní trh v průběhu let ztratil na kvalitě, ale tato oblast se stala jedním z center večírků v Palermu. Místní sem chodí na drink nebo aperitiv oblíbený v Itálii. Jedna z hospod navštěvovaných místními obyvateli je Taverna Azzurra (otevřeno od pondělí do soboty od 21:00 do 5:00). Čtvrťou vede i rušná Via Roma. O kousek dál najdeme také spoustu hospod, uměleckých studií a řemeslných obchodů Přes Báru.

Ve čtvrti La Loggia se ukrývají také dvě perly Palerma – oratoria Oratorio di Santa Cita a Oratorio del Rosario di San Domenico. Obě budovy uvnitř jsou nádherné - kaple jsou zdobeny freskami, štuky, sochami a malbami. Oratoř San Domenico je považována za jeden z nejlepších příkladů rokoka v Itálii a je vyzdobena mj. obrazy vlámského mistra Antona Van Dycka. Oratoř Santa Cita zaujme nádhernými štukami, které téměř celé pokrývají stěny.

Pokud chceme navštívit obě budovy, můžeme si koupit levnější společnou vstupenku.

Najdeme také v La Loggia Regionální archeologické muzeum (Museo archeologico regionale Antonino Salinas). Muzeum je považováno za jedno z nejvýznamnějších v Itálii. Zařízení se může pochlubit bohatou sbírkou punských a řeckých artefaktů, stejně jako exponáty vylovené z moře nebo nálezy z římských dob.

Arabsko-normanské dědictví Palerma a Cefalú a Monreale

V 1130 vytvořené Království Sicílie. Přes 60 let existence nového království seděli na trůnu normanští vládci. V té době bylo postaveno mnoho nových budov, využívajících prvky z různých stylů: arabského, byzantského a normanského. Některé stavby nebo jejich fragmenty, kterým se říká arabsko-normanské památky, se dochovaly dodnes.

V 2015 Arabsko-normanské památky byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Seznam obsahuje: Normanský palác s Palatinskou kaplí, hrad Zisa, katedrálu, kostel San Giovanni degli Eremiti, kostel Santa Maria dell'Ammiraglio, kostel San Cataldo a most Ponte dell'Ammiraglio. Kromě nich byly na seznam zapsány také katedrály z měst Cefalú a Monreale.

Více o památkách z tohoto období si můžete přečíst v článku: Arabsko-normanské dědictví Palerma - seznam památek a praktické informace

Cefalú

Cefalú je pobřežní město východně od Palerma. Proč bylo pro stavbu středověké katedrály vybráno právě toto místo? Podle legendy král Roger II zázračně přežil bouři a vystoupil na břeh právě sem a předem slíbil, že pokud přežije, takto odplatí křivdu.

Kromě návštěvy katedrály turisté navštěvující Cefalú také chodí na pláž nebo vylézají na kopec/útes Rocca di Cefalù odkud je výhled na město. Nahoře najdete zříceninu hradu Castello Di Cefalù a malé ruiny řeckého zasvěceného chrámu Diana.

Do Cefalú se dostanete vlakem z hlavního nádraží nebo firemním autobusem SAIS s odjezdem z Piazza Cairoli (na hlavním nádraží). Autobus stojí peníze 5,70€ a jezdí několikrát denně. Informace o jízdním řádu jsou k dispozici zde.

Monreale

Město Monreale nachází se jen asi tucet kilometrů jihozápadně od Palerma, na kopci s výhledem na celou oblast. Název města je pravděpodobně zkratkou z monte reale, což znamená královská hora / kopec.

Monreale se stalo důležitým náboženským centrem za vlády sicilského emirátu poté, co Arabové vyhnali biskupa z Palerma mimo město. Církevní úřady se pak rozhodly nahradit malý kostel ve městě Monreale dočasnou katedrálou. Po znovudobytí Sicílie se biskup vrátil do Palerma a o něco málo přes 100 let později bylo rozhodnuto postavit v tomto městě nový a honosnější chrám. O stavbě katedrály rozhodl král Vilém IIkteří chtěli vytvořit chrámy velkolepější než ten v Cefalù. Měl sloužit jako panteon královské rodiny.

Architektura interiéru katedrály okamžitě připomíná arabský styl. Chrám je také známý nejdelší byzantskou mozaikou v celé Itálii. Více než 2000 kilogramů čisté zlato. Na místě můžeme také vidět krásně zdobené ambity.

Do Monreale se můžeme dostat autobusy Piazza Indipendenza: kód města s číslem 389 (cca 30 minut) nebo firemním autobusem AST (cca 20 minut). Jízdní řád autobusu 389 naleznete na této stránce. Vyberte číslo řádku nahoře a klikněte na tlačítko. Nejlepší je předat stránku přes překladač. Jízdní řád autobusů AST naleznete zde.

Katakomby, mumifikace a balzamování těl

Do konce XIX století mumifikace těl byla praktikována v kostelech a klášterech v Palermu. Oblíbili si je především bohatší obyvatelé, mniši a kněží. Mumifikace probíhala ve speciálních místnostech v kostelních kryptách, kde bylo z těla nejprve odstraněno vše, co bylo tekuté, a poté byla vysušená mrtvola nabalzamována. V důsledku toho se tělo zesnulého déle podobalo živému.

Jen něco málo přes kilometr západně od Normanského paláce se nachází Kapucínský klášter, která ve sklepě ukrývá jednu z nejtemnějších atrakcí města - Kapucínské katakomby (Catacombe dei Cappuccini). Katakomby (jako stavba) nejsou samy o sobě temné, pouze jejich obsah může vzbuzovat strach. Všude - na stěnách, pod stropem, v zavěšené i ležící poloze - byla umístěna mumifikovaná těla. Kapucíni používali velmi účinnou metodu mumifikace. Těla vypadala dlouho jako živá a i dnes některá vypadají, jako by na nás mohla každou chvíli mrknout.

Byly umístěny v několika místnostech a podél tunelů několik tisíc těl. Poslední z těl bylo mumifikováno na začátku 20. století. V 1920 Teprve dvouletá Rosalia Lombardo byla pohřbena, její hrob najdeme uprostřed kaple sv. Rozalia. Při pohledu na zmrzlou dívku vás může trochu znepokojit, vypadá, jako by právě spala.

Další z temných atrakcí Palerma je krypta kostela Kostel Santa Maria dell'Itria dei Cocchieri (adresa: Via Alloro 133). Jen málo turistů si uvědomuje existenci tohoto místa a většina se této nenápadně vyhlížející stavbě při hledání působivějších památek vyhýbá. Chrámy byly postaveny na počátku XVII století členové cechu kočích.

Krypta je rozdělena do dvou úrovní. Na horní úrovni jsou dutiny, ve kterých již byla uložena mumifikovaná těla. Sestoupíme do nižší úrovně po malém schodišti. Jsou zde viditelné „dutiny“, ve kterých byla těla držena a čekala na vypuštění všech tekutin z nich. Mechanismus klimatizace je stále vidět na spodní úrovni. V celé kryptě jsou fragmenty historických fresek, často také procházíme přes mříže, pod kterými jsou vidět kosti. Krypta byla dlouhou dobu zanedbaná a za války sloužila jako úkryt. Díky tomu uvnitř stále cítíte temnou a chladnou atmosféru.

Kryptu navštěvujeme s pomocí průvodce, který nám ukáže malou výstavu s fotografiemi z velkopátečního průvodu.

Najdeme zde i krypty s balzamovacími místnostmi jezuitský kostel (del Gesù / Casa Professa).

Kostely v Palermu

V Palermu jsou jednou z nejvýznamnějších památek křesťanské kostely, kaple a oratoře z různých období. Někdo by mohl být dokonce v pokušení říci, že v tomto ohledu si titul může nárokovat hlavní město Sicílie „malý Řím“.

Většina nejvýznamnějších náboženských památek je zaplatena. Ceny vstupného se pohybují od 2 až 4 €. Po návštěvě prvního místa získáváme slevu na následujících místech, lístek si však musíme nechat. Bohužel do placených kostelů je těžké se ani podívat, protože vchod je zakryt prostěradlem a u stolu před vchodem sedí lidé prodávající vstupenky.

Některé kostely se zavírají uprostřed dne na 2-3 hodiny.

O mnoha chrámech, které stojí za to navštívit, jsme se již zmínili v jiných částech článku. Na tomto místě jsme chtěli zmínit ještě dva kostely.

Jezuitský kostel (Kostel Chiesa del Gesù, také zvaný Casa Professa) je považován za jeden z nejvýznamnějších barokních kostelů na Sicílii. Budova byla postavena v letech 1590 až 1636 a byla jedním z prvních příkladů vznikajícího tzv. sicilské baroko.

Interiér kostela je děsivý. Potěší kupolemi, zdmi a kaplemi zdobenými freskami a štuky. Obzvláště obdivuhodné jsou sochy obklopující hlavní oltář. Při bombardování v roce 1943 budova hodně utrpěla, naštěstí se ji podařilo obnovit. Výsledkem rekonstrukčních prací jsou nové fresky, které vypadají jako malované pastely, což se nebude líbit každému.

V jezuitském chrámu můžeme navštívit i muzejní část:

  • sakristie s relikviářem a dalšími uměleckými díly,
  • krypta s místností sloužící k mumifikaci těl a zbytků fresek,
  • muzeum, kde uvidíme poklady řádu, včetně děl nejvýznačnějších sicilských mistrů a řemeslníků,
  • Barokní oratoř zdobená štuky Cappella del Sabatokterý zaujme i majestátní freskou pokrývající téměř celý strop.

Dalším pozoruhodným chrámem je kostel Santa Maria della Pietà. Budova je dále od většiny turistických atrakcí a návštěvníci Palerma ji často míjejí. Barokní kostel naštěstí nebyl při bombardování poškozen a uvnitř si můžeme prohlédnout původní interiér.

Skutečný poklad tohoto místa je ten vpravo Kaple svatého Kříže (Cappella del Santissimo Crocifisso). Byly umístěny v kapli 18. století křížový relikviář pod kterým je uložen popel sv. Štěstí. Kříž je obklopen 28 krabic s relikviáři jiných svatých mučedníků.

Vstup do tohoto chrámu je zdarma.

Paláce, parky, muzea a další zajímavá místa

Kromě zajímavostí uvedených v ostatních částech článku najdeme v hlavním městě Sicílie také mnoho míst, která stojí za to navštívit. Některé z nich jsou uvedeny níže.

Palác Mitro (Palazzo Mirto) - jeden z největších pokladů Palerma. Najdeme ho v historickém centru města. Budova byla po staletí obývána místní šlechtou, která ji zaplňovala uměleckými díly. Na konci Z dvacátého století Palác Mitro byl předán městským úřadům, které z něj udělaly muzeum. Uvnitř uvidíme historickou výzdobu, původní interiéry a vybavení. K návštěvě jsou zde dvě patra a nádvoří se stájemi s mj. historické kočáry. Ve dvou horních patrech projdeme blízko 30 pokojů s různými exponáty a vybavením. Jednou z dekorací prvního patra je nádvoří s krásnou fontánou z mušlí a mušlí.

Palác Abatellis (Palazzo Abatellis) - vestavěný XVI století v paláci dnes sídlí galerie sicilského umění. Stavba je považována za ukázku místní barokní architektury. Uvnitř uvidíme především náboženské umění: sochařství, dřevěné výrobky a obrazy. Nejvýznamnějším z exponátů je renesanční malba Zvěstování Panně Marii od Antonella z Messiny.

Mezinárodní muzeum loutek (Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino) - velmi originální muzeum věnované loutkovému umění, tak oblíbenému na Sicílii a na jihu Itálie.

Giardino dei Giusti - malá zahrada na západním konci ulice Přes Alloro. Samotná zahrada není působivá, je v ní málo zeleně, ale uvnitř je pamětní deska Jan Karski a další hrdinové, kteří za války zachránili Židy. Půjdeme-li na východ po Via Alloro, projdeme kolem mnoha krásných fasád a paláců.

Palác Chiaramonte (Palazzo Chiaramonte) - tento palác byl na počátku postaven spíše jako pevnost XIV století. V XV století palác byl sídlem sicilských místodržících a od 1600 téměř do konce 18. století budova byla sídlem inkvizičního tribunálu. Palác byl přeměněn na muzeum a dnes si můžeme prohlédnout mj vězeňské cely s dochovanými malbami. Důležitou součástí paláce je také hlavní sál s majestátním dřevěným stropem.

Piazza Marina a Garibaldiho zahrada (Giardino Garibaldi) - zajímavé náměstí poblíž přístavu La Cala. Zahradu vyznačují mohutné stromy připomínající některé rostliny z fantasy filmů a kolem náměstí je několik historických fasád.

Porta dei Greci - další z historických městských bran. Byla založena v r 1543 a dnes nám připomíná, že město bývalo obehnáno hradbami.

Přístav, promenáda Foro Italico a botanická zahrada

Přístav a nábřeží na východní hranici okresu Castellammare nejsou nejlepším místem pro turisty. Uvidíme tam na většině trajektových terminálů a kotvících větších plavidel. V severní části přístavu, ve starém arzenálu, bylo vytvořeno velmi malé námořní muzeum Arsenale di Palermo – Museo del Mare.

Jižně od přístavu se nachází přístaviště ve tvaru podkovy tzv La Cala. Toto místo vypadá hezky za slunečného dne, ale nestrávíme zde více než pár, tucet nebo tak minut.

Pokud se chcete projít u vody, můžete se vydat po promenádě Foro Italicokterá se táhne od přístavu La Cala až po městský park Villa Giulia. Nečekají nás tam žádné speciální atrakce, ale můžeme dojít dál od husté zástavby, i když po rušné ulici.

Foro Italica začíná městskou bránou vedoucí do města od moře - Porta Felice. Brána byla zprovozněna v prvním poločase XVII století. Část konstrukce byla zničena během bombardování, ale byla úspěšně obnovena. Zajímavostí je, že brána uvnitř je otevřená (nemá střechu).

Promenáda končí u parku Villa Giulia. Můžeme jít dovnitř a projít se labyrintem ulic. Atrakcí parku jsou jednotlivé sochy a fontána (Fontana Del Genio), ve které plavou / se zdržují želvy.

Park Villa Giulia sousedí s botanická zahrada (Giardino Botanico). Zahrada je oázou klidu, kromě svobodných turistů a studentů je toto místo prázdné. Možná samotná zahrada není příliš udržovaná, ale pyšní se bohatou a pestrou sbírkou rostlin.

trhy

Po staletí se obyvatelé Palerma zásobili jídlem (a dalším) z otevřených trhů. Takových míst je v historickém centru několik. Tato tržiště se liší od těch známých z Polska a dalších evropských zemí. Je tam hrozný dav, chaos a hluk. Prodejci přes sebe překřikují a snaží se vás povzbudit k nákupu přímo u jejich stánku. Na některých tržištích nakoupíme doslova vše – nesmíme se divit, když vidíme například živá prasátka čekající na ochotného kupce. Na první pohled se také zdá, že by zde měla hodně práce naše polská hygienická a epidemiologická stanice.

Trhy jsou dědictvím města a zároveň turistickou atrakcí. Nakoupíme tam místní jídlo a rychle něco sníme. Nezapomeňte, že ani na okamžik nenechávejte volně v kapse peněženku nebo cokoliv cenného. Přeplněná tržiště jsou perfektním prostředím pro kapsáře.

Nejznámější trh je Ballaròkterou můžeme rozdělit do dvou oblastí. Blíže k hlavnímu nádraží jsou úzké uličky se stánky se zeleninou, rybami a potravinami a hlouběji narazíte na dlouhý fragment připomínající bleší trh.

O trhu Vucciria jsme již zmínili dříve v článku. Dnes si mnoho obyvatel spojuje tento trh s hospodami a večerními výlety.

Další známé trhy s potravinami jsou Mercato del Capo a Borgo Vecchio. V obchodě Mercato delle Pulci v blízkosti katedrály kralují starožitnosti a starožitnosti (včetně nábytku).

Mondello - písečná pláž Palerma

Kousek severně od centra Palerma, hned za ním kopec Pellegrino (Monte Pellegrino), je umístěn Mondello, plážové letovisko Palermo. Na druhou stranu město uzavírá kopec Gallo (hora Gallo) a celé to vypadá jako z pohlednice. Toto místo je naprostým protikladem historického centra hlavního města Sicílie – úhlednější a barevnější, plné secesních budov. Návštěvníci pláže budou jistě povzbuzeni k návštěvě písečných pláží. Bohužel o letních prázdninách jsou pláže přeplněné místními obyvateli a turisty.

Autobusem číslo se dostaneme do Mondella asi za 30 minut 806která jezdí pravidelně ze zastávky Liberta '- Quintino Sella na ulici Via della Libertà.

Jak ušetřit peníze v Palermu?

První neděle v měsíci

Každou první neděli v měsíci je vstup do veřejných muzeí zdarma. V případě Palerma platí vstup zdarma mj Palác Abatellis, zámek Zisa nebo Regionální archeologické muzeum.

Internet zdarma

V některých turistických oblastech Palerma se budeme moci přihlásit do bezplatné wi-fi sítě. Pamatujte však, že se jedná o otevřenou síť a neměli bychom tuto síť používat k nahrávání/stahování soukromých dat.

Pouliční jídlo místo restaurací

Výdaje v restauracích v Palermu po přičtení poplatku za coperto pocítí naše peněženky. Pokud bychom chtěli sníst něco sytého horkého, můžeme si vybrat některý ze sicilských street food jídel.

Bezpečnostní

V povědomí veřejnosti je Palermo nebezpečné město. Turistická část v historické části starého města se nijak neliší od jiných velkých italských měst. Na bezpečnost hlídají policejní a armádní hlídky, ale setkáme se s nimi i na jiných místech. V Palermu bychom si měli dávat pozor především na kapsáře, kteří jsou metlou zejména na tržištích a rušných náměstích.

Méně příjemné je to na periferii a dokonce i blízko historického centra. Například procházka po čtvrti Zisa se nemusí cítit příliš bezpečně a stejně tak jít dále na jih od hlavního nádraží. Samotné stanici je také lepší se po setmění vyhnout.

Návštěvy hlavního města Sicílie bychom se však neměli bát. Určitě je dobré zkontrolovat komentáře k oblasti, ve které se ubytováváme, a zeptat se majitele / zaměstnance našeho ubytování, kterým místům se vyhnout.

Na co si dát v Palermu pozor?

  • Letní a zimní sezóna - některé atrakce mimo sezónu fungují kratší dobu. Příkladem je mj monumentální prostor katedrály, kde je přístup na střechu možný pouze v první polovině dne.
  • pondělí - stejně jako v jiných evropských městech jsou i v Palermu v pondělí zavřeny kulturní instituce. Některé atrakce mají zkrácenou otevírací dobu první den v týdnu, například zámek Zisa je v pondělí otevřen pouze do 13:30.
  • Provoz - Doprava v Palermu je chaotická, zejména kolem hlavního nádraží. Pokud se necítíme sebevědomě a nemáme rádi stres, je lepší se do centra hlavního města Sicílie pustit autem.
  • Angličtina - znalost anglického jazyka mezi obyvateli Palerma není na nejvyšší úrovni. To platí i pro mladé lidi, zaměstnance restaurací a hotelů. Nikdy bychom neměli předpokládat, že si budeme dobře rozumět v jiném jazyce než v italštině.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: