Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Koloseum, nebo jinak Flaviovský amfiteátrje jedním z největších symbolů Říma a celého antického světa. Bez velké nadsázky by se asi dalo říci, že kdo alespoň jednou v životě plánoval návštěvu Věčného města, zařadil si slavný amfiteátr na seznam míst k vidění.

Před příjezdem je však dobré si to ověřit jak a kde koupit vstupenky do Kolosea a dozvědět se více o pravidla pro návštěvu slavné arény.

Náš článek jsme rozdělili do dvou částí. V prvním z nich se seznámíte s historií slavné arény a jejího nejbližšího okolí. Druhá se zaměřuje pouze na praktické aspekty návštěvy: jak nakupovat a typy vstupenek, návštěvní řád a užitečné tipy.

Koloseum: historie, zajímavá fakta, architektura

Od umělého jezera po největší římský amfiteátr na světě

Římský lid zbožňoval krvavá představení, jejichž vedení se pořádalo v amfiteátrech gladiátorské zápasy. Každé římské město, které si váží sebe sama, mělo svou vlastní arénu, z nichž mnohé přežily až do našich dob.

Největším a nejpůsobivějším amfiteátrem antického světa bylo římské Koloseum, ve starověku známé jako Flaviovský amfiteátr. Koloseum bylo třetím amfiteátrem postaveným v Římě. Vstoupil první poloviny 1. století před naším letopočtem na Fórum Boarium. Jeho umístění nebylo náhodné, protože tam bylo 264 př. n. l. byl organizován vůbec první zápas gladiátorů. Budovu, která se do dnešních dnů nedochovala, nahradila třípatrová Amfiteátr Castrensekterý byl postaven poblíž dnešního baziliky svatého Kříže v Jeruzalémě. Zdi této stavby přežily do našich dob a později byly začleněny do městských hradeb.

Na stavbu třetího a posledního amfiteátru si museli obyvatelé Říma počkat až do posledních desetiletí 1. stol a nečekaná náhoda. V 64 let vypukl velký požár a pohltil většinu městských budov. Po jeho zastavení císař Nero zahájil stavbu rozsáhlého palácového komplexu zvaného Domus Aurea (Polský zlatý dům). V rámci rezidence se také nacházelo údolí mezi kopci Celia, Welia a Oppius, které bylo přeměněno na umělé jezero.

Brzy po Neronově sebevraždě se moci ve Věčném městě chopila dynastie Flaviů. Rozhodli se předat areál bývalého paláce lidem a vybudovat na něm veřejnou infrastrukturu. Jedním z jejich nejvýznamnějších projektů měl být nový amfiteátr, jehož umístěním bylo údolí s umělým rybníkem speciálně odvodněným pro tento účel.

Od zahájení stavby do oficiálního otevření uplynulo deset let. Začal to v 70 let, krátce po převzetí moci císařem Vespasianem. Až do smrti w 79 let se mu podařilo přivést budovu na začátek třetí úrovně. Oficiální a trvající ne méně než 100denní inaugurace se konala v 80. letech 20. století. Organizoval to syn Vespasiana Tituskterý svými dřívějšími vítězstvími v židovské válce zajistil prostředky na stavbu tak velkolepého amfiteátru. Mohlo by se dokonce stát kořistí 50 000 kg zlata a stříbra z jeruzalémského chrámu.

V den otevření ještě nebyl amfiteátr zcela dokončen. Poslední stavební práce včetně vytvoření podzemní části (hypogea) byly provedeny již za vlády Domitian, druhý ze synů Vespasianových, který vládl od 81 až 96.

V 217 do amfiteátru zasáhl blesk, následkem čehož nejvyšší část budovy a aréna (většinou dřevěné) vzplály. Škody byly tak rozsáhlé, že přišly na řadu opravy Dvacet let. Z tohoto důvodu některé prvky, které se dochovaly dodnes, pocházejí ze třetího a ne z prvního století.

Po několik staletí byl Flaviovský amfiteátr centrem života římského lidu. Pomalý úpadek začal ničivými invazemi barbarů v 4. století a nástup k moci císařů hlásících se ke křesťanství, kteří na souboje mezi gladiátory nahlíželi méně příznivě. Poslední boj mezi lidmi byl organizován kolem 434 leta o čtyři roky později císař Valentinián III úplně je zakázal. Přesto alespoň do 523 let v amfiteátru probíhal lov na divokou zvěř. V následujících staletích se vzpomínka na staré rituály vytratila a následní římští správci považovali Koloseum za bezplatný zdroj stavebních materiálů.

Architektura a rozměry Kolosea

Flaviův amfiteátr byl postaven na půdorysu elipsy s délkou osy 189 m a 156 ma téměř dosáhl své výšky 50 m. V následujících staletích se stal vzorem a prototypem pro všechny pozdější amfiteátry (včetně amfiteátru ve Veroně a amfiteátru v Nimes).

Vnější obvod budovy byl cca 545 m. Jeho fasáda byla rozdělena do čtyř podlaží. Spodní tři měly arkádové členění s ozdobnými polosloupy. Každá úroveň arkád byla udržována v jiném pořadí: nejnižší v toskánském, další v iónském a nejvyšší v korintském. Rozpětí arkád a šířka pilířů byly stejné. Poslední úroveň neměla žádné arkády, pouze korintské pilastry.

Fasáda byla obložena travertinem (cca 100 000 metrů krychlových tohoto vápence se do dnešních dnů zachoval pouze na severní straně) navzájem spojené železnými skobami, které dohromady mohly vážit i 300 tun. Dodnes jsou jejich stopami četné otvory, do kterých byly tyto svorky zalisovány. Jako vchody sloužily arkády v přízemí. Po budově se bylo možné pohybovat klenutými arkádami. Interiér byl obložen mramorem a zdoben štukem.

Aréna, kde se soutěž konala, měla tvar oválu o délce 83 m a šířku 48 m, což jí dalo status největší v římském světě. Jeho povrch tvořily dřevěné desky pokryté pískem. Přímo pod arénou se nacházela rozlehlá podzemní část (hypogeum) s četnými místnostmi (síně pro gladiátory, klece pro zvířata a sklady pro vybavení) a chodbami. Jeden z tunelů spojoval Koloseum se sousední gladiátorskou školou (Ludus Magnum).

Hlediště (cavea) sestávalo ze čtyř pater a císařské lóže. Není však jisté, kolik diváků by se na tribuny Kolosea vešlo, nedochovala se totiž žádná sedadla. V různých zdrojích se tato hodnota pohybuje od 50 až dokonce 85 000. Vezmeme-li v úvahu specifičnost přehlídek pořádaných v Římě, zdá se, že první z těchto čísel je blíže pravdě. Publikum strávilo v Koloseu celý den, takže kromě sedaček musely chybět stánky s občerstvením, fontány, toalety a jakýkoli zdroj pitné vody.


Představení a publikum

V amfiteátru byly organizovány dva typy představení: zápas gladiátorů (munera) a lov divokých zvířat (venationes). Obě možnosti byly brutální a zajistily divákům přemíru krve a lidských vnitřností. Na jednu stranu nás dnes může šokovat, že takhle krvavé show chtěly zažít desetitisíce lidí, ale dalo by se upřímně říct, že si v dnešní době fanouškovskou základnu nezíská?

Většina gladiátorů byli otroci, obyčejní zločinci a váleční zajatci. Tedy všichni, kteří pro tehdejší stát ztratili svobodu a život, byli málo platní. Asi jeden z pěti gladiátorů byl svobodný nebo osvobozený muž - do arény je lákala vidina výdělku nebo méně často získání popularity. Gladiátoři byli rozděleni do různých kategorií, které se lišily použitými zbraněmi nebo vybavením. Například Retiarius byl vybaven trojzubcem a sítí, Essedarius bojoval na voze, a Eques jel na koni.

Velmi populární byl také lov a boj s divokými zvířaty: lvi, sloni, tygři, panteři, medvědi, buvoli a dokonce i nosorožci. Byly vyvezeny v desítkách tisíc z afrických a dalších zámořských provincií, jen aby byla spokojená krvežíznivá veřejnost. Abychom si uvědomili nezměrnost této praxe, stačí zmínit, že během Při více než 100denní inauguraci Kolosea bylo zabito až 5 000 zvířat. V r se slavilo Trajanovo vítězství nad Dáky 107 let trvající pro 123 dní s hramina kterém se podílela 10 000 gladiátorů a dokud 11 000 zvířat. Římané si v té době mysleli, že zdroje divokých zvířat jsou nekonečné, ale dnes víme, že v římských dobách byli sloni v severní Africe téměř vyhubeni.

V amfiteátru se konaly vícedenní hry, které trvaly od časného rána do večera. Během těchto představení bojovaly tisíce lidí a zvířat na život a na smrt. Až do poledne se organizovaly především hony na zvěř, i když vystoupení byla často zcela opačná. V poledne, tedy v poledne, byli zločinci a váleční zajatci odsouzení k smrti zatlačeni do arény, roztrháni a někdy sežráni divokou zvěří. Ne často gladiátoři speciálně vycvičení k boji se zvířaty (tzv Bestiarius).

V poledne byly organizovány veřejné popravy a odpoledne začaly gladiátorské zápasy. Diváci přicházející do Kolosea tam většinou strávili celý den. Vstupenky nebyly vyžadovány a císaři často organizovali kampaně na distribuci potravin.

Publikum však muselo obsadit sektory odpovídající jejich sociálnímu postavení. Senátoři a jejich rodiny seděli pohromadě na nejnižší úrovni s nejbohatším vyznamenáním. Další sektor byl vyhrazen pro equites (římská vyšší třída). Další dvě patra byla určena pro obyčejné obyvatele a byla pravděpodobně velmi přeplněná. Na samém vrcholu, téměř 40 m nad úrovní samotné arény, byl tam sektor vyhrazený pro otroky, ženy a nejnižší možné postavení. Do našich dob se po něm nedochovaly žádné stopy, ale pravděpodobně sestával z velmi strmých schodů a stojících míst.

Blesky, požáry, zemětřesení, barbaři a křesťané

Flaviův amfiteátr přežil ve své kompletní podobě jen několik století. Již v prvních stoletích jej poškodily blesky, zemětřesení a požáry. V 4. a 5. století byl zbořen Vizigóty a Vandaly. Pak přišli křesťané, kteří zakázali pořádání krvavých show a začali využívat bývalý amfiteátr jako svobodný lom. Nejprve z něj byly odebrány všechny kovové a mramorové prvky a poté se stal volným zdrojem travertinu a kamene.

Tento stav pokračoval po celý středověk a renesanci. Jedním z nejjasnějších příkladů jsou XVI století schody sv. Petra ve Vatikánu, které byly vyrobeny z kamene převzatého z Kolosea, ale mnoho římských kostelů, paláců, mostů a silnic se skládá ze stavebních materiálů převzatých ze slavného amfiteátru.

V následujících staletích získalo Koloseum status místa posvěceného krví umučených křesťanů, což zastavilo další demolici stavby. V 18. století uvnitř amfiteátru se poprvé konaly oslavy Křížová cesta (Via Crucis)v čele se samotným papežem.

Koloseum, nebo snad Flaviův amfiteátr?

Když slyšíme jméno Koloseum, je těžké nenabýt dojmu, že to musí znamenat skvělá budova. Nic nemůže být chybnější! V dávných dobách byla aréna zkrácena amfiteátr nebo z dynastie jejích zakladatelů Flaviovský amfiteátr, a přídomek Koloseum se mu držel patrně až ve středověku a označoval monumentální antickou sochu tzv. Kolos.

Na základě záznamů Suetonius lze předpokládat, že tato bronzová plastika měřila cca 35 m. Ve své původní verzi zobrazoval císaře Nera a zdobil monumentální vestibul jeho Zlatého paláce, který se nacházel na nedalekém kopci Welia. Po smrti šíleného vládce byla socha dána atributy římského boha slunce jménem Sol. V průběhu této transformace na špičce něm hlava nainstalovala sálavé halo sestávající ze sedmi paprsků o délce sedmi metrů.

V ve dvacátých letech 2. stol císař Hadrián zahájila stavbu chrám Venuše a Romůkterý měl být v místě zbourané předsíně. Tento vládce se proslavil ambiciózními stavebními projekty (abychom nezmínili své sídlo: Hadriánovu vilu v Tivoli), takže aby zachoval sochu, která existovala od Neronových dob, dostal bláznivý nápad převézt ji o kus dál a umístit hned vedle amfiteátru. Celá operace si vyžádala značné logistické přípravy. Socha byla umístěna na speciální platformě taženy dvěma tucty slonů! Socha stála vysoko nahoře 10 m podstavec, díky kterému byla jeho výška podobná samotnému amfiteátru.

Pomník, který se stal symbolem trvanlivosti impéria a impéria, zůstal na tomto místě až do r VIIIa možná dokonce 10. stoletínačež byl svržen a možná i roztaven. Anglický kronikář Bude ctihodná v Osmé století dokonce to napsal dokud bude stát kolos, bude stát Řím; až padne kolos, padne i Řím; a když padne Řím, padne i svět (Quandiu stabit coliseus, stabit et Roma; quando cadit coliseus, kadet et Roma; quando kadet Roma, kadet et mundus).

Časem termín pro Koloseum, který bychom se mohli pokusit přeložit jako místo kolosu, trvale přilepená k největšímu amfiteátru. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že v prvních staletích po pádu říše byla původní funkce stavby zapomenuta.

Při vykopávkách prováděných v XIX a XX století základna rozměrů byla vynesena na světlo 17,6 m x 14,75 mkde stál kolos. Uvidíme ji na severozápadním konci amfiteátru. Dnes na místě bývalé sochy roste strom.

Ludus Magnum: největší římská škola gladiátorů

Gladiátoři trénovali v školy gladiátorů (ludus gladiatorius) obvykle fungující na amfiteátrech. Zpočátku je provozovali pouze podnikatelé povolaní lanisté, ale během císařství na některé z nich dohlížel římský stát.

V samotném Římě byly čtyři školy gladiátorů, které téměř sousedily s Koloseem – jejich zařízení zabíralo oblast východně od samotné arény. Největší ze škol byla Ludus Magnumjehož pozůstatky byly objeveny v první polovině Z dvacátého století. Archeologům se podařilo odkrýt zhruba polovinu původního komplexu postaveného v době Domitiana a přestavěného v době Trajana.

Mezi exponovanými budovami je fragment tréninkového zařízení v podobě malého amfiteátru s velkou arénou. 63 m na 42 m (jen o 25 % menší než samotná aréna Kolosea) a místnosti kasáren. V dobách největší slávy mohl cvičný amfiteátr pojmout i 3000 divákůkteří dychtivě sledovali přípravy gladiátorů na boj. Výcvikový komplex byl během svého provozu propojen s Koloseem podzemní chodbou.

Zřícenina Ludus Magnum je přístupná veřejnosti a nejlépe je vidět z ulice Via di S. Giovanni in Laterano. Zbytek neprozkoumaných budov zůstává skryt pod stávajícími budovami. V oblasti byly také tři školy gladiátorů. V Ludus Matutinus byli vycvičeni gladiátoři bojující proti divokým zvířatům a v Ludus Dacicus a Ludus Gallicus zápasníci pocházející postupně od Dacia a Galie.


Koloseum: kuriozity a méně známá fakta

Slavní gladiátoři mohli dosáhnout svobody svými činy v aréně. Pokud se zalíbili lidem i Caesarovi, dostali dřevěný cvičný meč (tzv rudis) symbolizující získanou svobodu.

V aréně byli organizováni i souboje mezi zvířaty – například lvy a tygry.

Námořní bitvy (naumachia) patřily k nejdražším podívaným v římském světě. Ve starověkých pramenech najdeme informaci, že v dobách Flaviovců se taková představení pořádala i uvnitř Kolosea. Mezi nimi měly být námořní bitvy a souboje zvířat (včetně býků a koní) trénované v plavání. I kdyby tomu tak bylo, muselo k nim dojít krátce po inauguraci, kdy podzemní část ještě nebyla dokončena. Jinak by bylo těžké úplně zatopit samotnou arénu. Je také těžké si představit, že by nějaká loď byla schopna manévrovat v tak omezeném prostoru. Na druhou stranu by ale nebyl problém vodu na místo dodat – vždyť v dobách Nera se pomocí akvaduktu naplnilo vodou mnohem větší umělé jezero.

Císař Commodus, jehož postava se objevila ve filmu Gladiátor, se skutečně měla objevit v aréně a zúčastnit se bojů a lovu divokých zvířat. Stejně jako ve filmu však v reálném životě nepatřil k těm nejstatečnějším, takže všechna jeho vystoupení byla pouze zinscenovaná a nikdy neriskoval vlastní život.

Commodus, zmíněný před chvílí měl o sobě tak skvělé mínění, že nařídil, aby byla socha kolosu přeměněna na jeho podobu podle slavného Herkula. Po jeho smrti byla socha restaurována do postavy boha slunce.

Během některých představení získala aréna zvláštní kulisu. Lov se obvykle odehrával v kulisách připomínajících přirozené prostředí zvířat (se stromy, kopci, bujnou vegetací). Jindy byly reprodukovány historické bitvy a scény z řecké nebo římské mytologie. Díky tomu se diváci nenudili a pokaždé mohli očekávat něco nového.

Na ochranu před povětrnostními vlivy byla přes hlediště přeložena plátěná střecha (velum).. Ta měla diváky ochránit před deštěm, ale především jim poskytnout stín, protože celý den na sluníčku by nemusel skončit dobře. Byl vytažen nahoru pomocí lan připevněných k obrovským dřevěným stožárům obklopujícím Koloseum, které byly společně nahoře 200. O stavbu střechy se zasloužili námořníci z okolí přístav Misenum (dnešní Miseno) se nachází v severní části Neapolského zálivu.

Koloseum: prohlídka památek, vstupenky, praktické informace

Koloseum je jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí italské metropole. Nesmí nás proto překvapit velké fronty, jak u pokladen, tak u samotné atrakce. V Koloseu se navíc můžete ubytovat v jednu chvíli 3000 lidí. Může se tedy stát, že s rezervovanou vstupenkou na konkrétní čas nás dovnitř nepustí.

Před návštěvou je vhodné si přečíst pár praktických informací o návštěvě (sólo nebo s průvodcem), nákupu vstupenek, cenách, frontách a bezpečnostních kontrolách.

Uprostřed Kolosea najdete obchůdky/stánky se suvenýry a také knihy a alba jak o Koloseu samotném, tak o celém Římě. Publikace jsou dostupné v několika jazycích, některé položky také v polštině.

Těsně před vstupem do Kolosea probíhá bezpečnostní kontrola podobná té na letišti. Do slavné arény si nemůžete vzít žádná velká zavazadla.

Poznámka: Ceny, dny a časy (včetně prohlídek s průvodcem) se mohou změnit. Před příchodem se vždy vyplatí zkontrolovat je na oficiálních stránkách.


Vstupenky na Koloseum - Kombinovaná vstupenka s Forem Romanem a Palatinem

Vstupenka do Koloseum také vás opravňuje k návštěvě Palatin a Forum Romanum. Jedná se o kombinovanou vstupenku a nelze ji zakoupit pouze na Koloseum.

Palatine Hill a Forum Romanum jsou vlastně jedna atrakce. Pokud opustíme jeden z nich, nebudeme moci vstoupit do druhého.

Zjistěte více o návštěvě Forum Romanum od našeho průvodce: Forum Romanum: prohlídky, vstupenky, praktické informace

Do 1. listopadu 2022 platila vstupenka do Kolosea a Fora Romana 2 dny po sobě. Od 1. listopadu došlo ke změně, po které si můžete vybrat: levnější jednodenní jízdenka (platí 24 hodin od prvního použití) a o dva dny dražší.

Bez ohledu na typ zakoupené vstupenky, do každé z atrakcí (Colosseum a Forum Romanum s Palatinem) můžeme vstoupit pouze jednou. Rozdíl mezi jednodenní a dvoudenní jízdenkou je v tom v druhém případě můžeme vstoupit do arény nebo podzemí Kolosea a máme možnost navštívit atrakce z kategorie SUPER na Palatinu a ve Foru Romanu.

Při nákupu vstupenky do Kolosea si volíme konkrétní čas návštěvy a toho se musíme držet. Zpoždění je povoleno maximálně 15 minut – jinak bude naše jízdenka neplatná.

Na Forum Romanum a Palatin můžeme vstoupit kdykoli (v době platnosti vstupenky).

Kde koupit vstupenky do Kolosea?

Vstupenku do Kolosea a Fora Romana si můžete zakoupit v jedné z pokladen na místě nebo předem na webu. Obě řešení mají své výhody i nevýhody. Online nákup je dražší o 2€ rezervační poplatek, ale zaručuje nám větší klid v den návštěvy. Koupit si vstupenku na místě může znamenat vystát si dlouhou frontu.

Online nákup vstupenek

Pokud se chcete vyhnout stresu v den vaší návštěvy, můžete si vstupenky na Colosseum zakoupit online. Můžeme si také zarezervovat jednu z prohlídek s průvodcem online. Pamatujte, že při nákupu online vstupenky se k ceně vstupenky připočítává rezervační poplatek ve výši 2 €.

Bohužel, od okamžiku zavedení požadavku na rezervaci času vstupu do Kolosea, online vstupenky poměrně rychle utíkají a radši nenechávat nákup na poslední chvíli. Výjimkou je zimní období, kdy je v Římě rozhodně méně turistů a lístek bychom měli bez větších problémů sehnat v den návštěvy na pokladně.

Pokud kupujeme pouze normální vstupenky, je možné si vytisknout samotnou vstupenku a jít rovnou do fronty v Koloseu pro lidi nakupující vstupenky online. Pokud ale koupíme i zlevněné vstupenky (např. pro děti), dostaneme „voucher“, který si musíme vytisknout, vzít s sebou a vyměnit za běžnou vstupenku. Výměna probíhá ve speciální pokladně a nemusíme čekat ve frontě na stacionární kupce jízdenek.

Z rezervační stránky zmizela možnost rezervace volných vstupenek. Je zde však informace o požadavku na telefonickou rezervaci. Volné vstupenky nelze rezervovat online, ale pouze telefonicky přes call centrum.

Nákup v pokladnách

Vstupenku si také můžete zakoupit na jedné z pokladen v den vaší návštěvy. Během zimních měsíců bývají řady krátké (nebo vůbec) a neměli bychom mít problém se získáním jízdenky. Jiná je situace ve zbývajících měsících, kdy chtějí do slavné arény vstoupit davy.

Nejoblíbenější z pokladen je naproti Koloseu a je obvykle přístupné nejdelší linkou. (POZNÁMKA: v minulosti nebylo možné platit v hotovosti na pokladně naproti Koloseu a služba akceptovala pouze kreditní nebo debetní karty (od ledna 2022)).

Ostatní pokladny najdete: na Palatinu na adrese Přes San Gregorio 30 (zde by měly být linky menší - zejména v době otevření) a Piazza Santa Maria Nova 53 (asi 200 metrů od Kolosea).

Z naší zkušenosti je nejlepší jít k pokladně ze strany Palatinu. Občas se i v hlavní sezóně stane, že u tohoto vchodu nejsou fronty.

pokladny:

 • vedle Kolosea (Via dei Verbiti) - platba pouze kreditní / debetní kartou
 • Palatine Hill (Via San Gregorio 30) - platba kreditní / debetní kartou a v hotovosti
 • Forum Romanum - (Largo della Salaria Vecchia, 5/6) - platba v hotovosti

Mapa s vyznačenými pokladnami

Pamatujte, že v letní sezóně se mohou tvořit fronty před pokladnami ještě před otevřením.

Za zmínku stojí, že uvnitř Kolosea najdete stánky, kde si můžete zapůjčit audio-průvodce nebo audio-video průvodce (audio-video-guide). Na stejném místě si také můžeme (s trochou štěstí) zkusit zarezervovat vstupenku na komentovanou prohlídku (pokud jsme tak již neučinili) ve zvoleném jazyce - bohužel šance na rezervaci prohlídky v angličtině je malá . Někdy se při nižší obsazenosti vyskytnou dny, kdy jsou volná místa pro komentované prohlídky v angličtině. Bohužel to budou často pozdější hodiny, což v praxi znamená, že nemůžeme opustit zařízení dříve.

Ceny vstupenek do Kolosea a Fora Romana

 • běžná jednodenní vstupenka (platí 24 hodin) - 16€,
 • běžná dvoudenní vstupenka (s možností návštěvy zařízení z kategorie SUPER) - 22€,
 • příplatek za jednodenní vstupenku k návštěvě objektů z kategorie SUPER - 4€,
 • zlevněná vstupenka (občané EU ve věku 18-25 let) - 2€,
 • vstup zdarma pro osoby do 17 let.

Volný vstup do Kolosea – zdarma první neděli v měsíci

V roce 2022 italské úřady stáhly možnost bezplatných návštěv veřejných muzeí každou první neděli v měsíci. Na oplátku je možné v pár vybraných dnech v roce vstoupit zdarma. V roce 2022 to jsou:

Další změna proběhla v druhé polovině roku 2022 a první neděli v měsíci se vrátil vstup zdarma. Kromě prvních 12 nedělí navštívíme zdarma Koloseum a Forum Romanum v následujících dnech: 9. 5., 5. 6., 29. 6., 23. 9., 4. 10., 4. 11., 22. 11 a 18/12. Celkem je 20 volných dní.

Pokud chcete využít volného vstupu, musíte se v den návštěvy dostavit na pokladnu a rezervovat si hodinu na návštěvu Kolosea. Kvůli silnému obležení je nejlepší dostavit se ještě před oficiálním otevřením pokladen a postavit se do fronty.


Další poplatky

Pokud si chceme rezervovat vstupenku přes webové stránky, telefonicky nebo e-mailem, zaplatíme 2 € za každou vstupenku.

Návštěvníci si mohou za příplatek zapůjčit průvodce:

 • audio-video průvodce - 6€ (bez polštiny, k dispozici např. angličtina) - 50 minut záznamu
 • audio průvodce - 5,50€ (bez polštiny, k dispozici např. angličtina) - 70 minut záznamu

Otevírací dny a hodiny

(stav k srpnu 2022)

Prohlídka je možná každý den kromě 1. ledna, 1. května a 25. prosince. Poslední vstup je možný hodinu před uzavřením.

Ostatní otevírací doba: 2. června - 13:30 až 19:15.

Níže uvádíme otevírací dobu pro každý den:

doba Otevírací doba
od poslední neděle v říjnu do 15. února 08:30 - 16:30
od 16. února do 15. března 08:30 - 17:00
od 16. března do poslední březnové soboty 08:30 - 17:30
od poslední březnové neděle do 31. srpna 08:30 - 19:15
září 08:30 - 19:00
od 1. října do poslední soboty v říjnu 08:30 - 17:30

Aktuální dny a časy si můžete ověřit na oficiálních stránkách.

Koloseum: Prohlídky a prohlídky s průvodcem

Návštěva Kolosea je velkým zážitkem. S návštěvou by podle nás měli být spokojeni i lidé, kteří podobné památky neradi navštěvují. Amfiteátr dokáže zaujmout svou velikostí a jen tak procházet chodbami je docela zážitek.

Standardní návštěva vám dává příležitost projít se po dvou úrovních Kolosea. Tedy návštěva arény na vlastní pěst nedostaneme se dovnitř: do úrovně amfiteátru, do suterénu otevřeného před několika lety nebo do vyšších pater. Ty jsou k dispozici pouze pro prohlídky s průvodcem.

Na kolik času byste si měli naplánovat návštěvu Kolosea?

Pokud Koloseum nenavštívíme s průvodcem, strávíme zde mnohem méně času než v sousedním Foru Romanu – pravděpodobně z okol 45 až 90 minut. Někdy se dokonce může stát, že ve sbírce budeme stát déle, než strávíme v samotné aréně.

V jakém pořadí mám navštívit Koloseum a Forum Romanum za jeden den?

Opravdu vše závisí na osobních preferencích. Musíme však mít na paměti, že při nákupu vstupenky do Kolosea volíme konkrétní čas naší návštěvy.

V této části jsme shromáždili několik bodů, které vám mohou pomoci při rozhodování:

 • Forum Romanum a Palatine Hill zabírají mnohem větší plochu a strávíme zde mnohem více času – i několik hodin, a je mnohem těžší si dopředu naplánovat, kolik času nám návštěva zabere.
 • Forum Romanum je téměř celé odkryté. To znamená, že při procházkách v létě uprostřed dne nás čekají nemilosrdná vedra – zejména od 11:00/12:00 do cca 15:00.
 • Vstup na Forum Romanum je jen kousek od Kolosea na Via dei Fori Imperiali, zatímco východ z Fora Romana je naproti Koloseu.

Prohlídky s průvodcem

Při vlastní návštěvě Kolosea si nestihneme prohlédnout všechny části slavné arény, včetně podzemních a nejvyšších pater.

Pokud bychom chtěli navštívit místa všem turistům nepřístupná a dozvědět se více o samotné budově, můžeme absolvovat doplňkovou placenou prohlídku s průvodcem.

Doporučujeme, abyste si termín a čas prohlídky s průvodcem zarezervovali s dostatečným předstihem, protože volné termíny již nemusí být v den návštěvy k dispozici. Rezervace a nákupy lze provádět na webu na této adrese.

Při plánování prohlídky s průvodcem mějte na paměti, že k ceně prohlídky se připočítává i cena vstupenky do Kolosea a Fora Romana.

Prohlídky s průvodcem - standardní verze

Standardní prohlídka s průvodcem se svou trasou neliší od prohlídky s vlastním průvodcem.

Cena další vstupenky je 5€, Doba trvání asi 45 minut. Doporučuje se rezervace předem. K dispozici jsou prohlídky v angličtině, španělštině a francouzštině.

Standardní prohlídky lze rezervovat zde.

Prohlídky s průvodcem - možnost s podzemím a/nebo vstupem do vyšších pater

Již nějakou dobu jsou v prodeji také tři komentované prohlídky, při kterých uvidíme místa běžným turistům nepřístupná.

Tyto jsou:

 • exkurze se vstupem do podzemní části (příplatek). 9€, doba trvání cca 75 minut),
 • výlet se vstupem do vyšších pater a panoramatickou terasou (příplatek 9€, doba trvání cca 75 minut),
 • výlet se vstupem do podzemní části a do vyšších pater (příplatek 15€, doba trvání cca 90 minut).

Výlet do vyšších pater znamená projít třetí, čtvrtý a pátý kruh.

Prohlídky ve třech jazycích: angličtině, španělštině a italštině.

Pozornost! Prohlídky s průvodcem mají v názvu slovo Tour - např. Koloseum, Forum Romanum a Palatin Pravidelný vstup + panoramatický výhled v angličtině. Dejte si pozor na levnější možnosti dostupné pouze pro skupiny, které přicházejí s vlastním průvodcem, který má příslušná oprávnění.

Prohlídku podzemí a/nebo vstup do vyšších pater si můžeme zarezervovat na tomto webu.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: